Η εγγύηση για όλα τα επαγγελµατικά µηχανήµατα της εταιρείας µας ισχύει για 12 µήνες µε βάση την ηµεροµηνία αγοράς του τιµολογίου.

Όλα τα service (εντός ή εκτός εγγύησης) πραγµατοποιούνται στην έδρα µας. Εξαιρέσεις µόνο κατόπιν συνεννόησης.

Ο χρόνος αποκατάστασης βλάβης ορίζεται σε 2-15 εργάσιµες µέρες απο την ηµέρα που θα φτάσει το µηχάνηµα στην έδρα µας.

Όλα τα προϊόντα µεταφέρονται από και προς την έδρα µας µε έξοδα και ευθύνη του πελάτη.

Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να κάνει έλεγχο του μηχανήματος κατα την παραλαβή, καννένα οπτικό ελάττωμα (χτύπημα κτλ) ή έλλειψη δεν αναγνωρίζεται μετά την ημέρα της παραλαβής.

ΔΕΝ καλύπτονται από την εγγύηση µηχανήµατα στα οποία έχει γίνει επιδιόρθωση, προσπάθεια επιδιόρθωσης ή µετατροπή απο µη εξουσιοδοτηµένο άτοµο.
ΔΕΝ καλύπτονται απο την εγγύηση φθορές σε εξωτερικά ή εσωτερικά µέρη µηχανηµάτων που προέρχονται από χρήση (ιμάντες κίνησης, ρουλεμάν, γρανάζια, ρόδες, διακόπτες κτλ) ή άλλους παράγοντες (γρατζουνιές, χτυπήµατα, σπασίµατα κτλ) τα οποία προκλήθηκαν µετά ή κατά την παραλαβή του µηχανήµατος.
ΔΕΝ καλύπτονται απο την εγγύηση βλάβες µηχανηµάτων που προέρχονται από λανθασµένη χρήση, φυσικές ή µη καταστροφές.
ΔΕΝ καλύπτονται από την εγγύηση µηχανήµατα στα οποία δεν τηρούνται οι κανόνες λειτουργείας και χρήσης σύµφωνα µε τις οδηγίες που παρέχονται απο την εταιρεία.
ΔΕΝ καλύπτονται από την εγγύηση µέρη µηχανηµάτων τα οποία θεωρούνται αναλώσιµα (ιµάντες κίνησης, τσιµούχες, επιστρώσεις τεφλόν, διακόπτες κτλ).
Η εγγύηση ΔΕΝ µεταβιβάζεται-ισχύει σε περίπτωση πώλησης του µηχανήµατος. Εξαιρέσεις µόνο κατόπιν επικοινωνίας του καινούριου αγοραστή µε την εταιρεία ΠΡΙΝ από την αγορά.